57ste Jaarvergadering / Clubdag 2016

Agenda N.V.C. 57ste Jaarvergadering / Clubdag

Te houden in het verenigingsgebouw van “PV Soest”

Oostergracht 46, 3763 LZ, SOEST

Entree voor leden gratis! Lidmaatschap 17,50 per jaar.

Locatie open vanaf 10:00 uur. Aanvang: 11:00 – ± 16:30 uur

1. Opening

 1. Mededelingen (tevens o.a. voorstellen nieuwe leden)
 2. Officiële ingekomen stukken
 3. Vaststellen agendapunten
 4. Notulen jaarvergadering 2015 (zie elders in dit clubblad)
 5. Financieel verslag Penningmeester

  – Resultaat 2016 en begroting 2017. Samenstelling Kascommissie

 6. Jaarverslag secretaris
 7. Presentatie: De heer J. Luchtmeijer van de Witte Raaf 45 minuten
 8. Pauze 13:00 – 13:30 uur
 9. Competitie

  – Verslag van het vliegseizoen en prijsuitreiking aan winnaars!

Voorstel Wedstrijdschema 2017:

WEDSTRIJD DATUM START
1e oude dieren 15 /16 april 06:00
2e oude dieren 6/7 mei 05:30
3e oude dieren 27 /28 mei 04:30
LONGDAY internationaal 17 /18 juni 04:00
(oud int. en/of jong NVC)
1e jonge dieren YOUNG BIRD internationaal 1 /2juli 04:30
2e jonge dieren 22 / 23 juli 05:00
3e jonge dieren 12/13 augustus 06:00
Joseph Hall jonge dierenvlucht (buiten comp) 26/27 augustus 06:30
 1. Presentatie deel 2: De heer J. Luchtmeijer ±45 minuten
 2. Presentatie meegebrachte duiven door:

  De clubkampioenen van dit jaar!

 3. Deurverloting
 4. Uitreiking bestelde ringen e.d.. (indien aanwezig!!)
 5. Duivenverkoop (mag ook eerder bijvoorbeeld in de pauze) de kooien mogen worden gebruikt !
 6. Sluiting.