Actueel

Om het contact in de loop van het jaar in stand te houden, wordt twee-maandelijks het clubblad genaamd “VRIENDEN VLIEGEN” uitgegeven. In het bijzonder verschijnen hierin de wedstrijduitslagen. Eveneens wordt het wedstrijdprogramma in dit orgaan vermeld.
Men kan er b.v. ook een advertentie op vliegtipplergebied gratis plaatsen, wanneer men dieren te koop heeft of te koop vraagt.
Ook worden er regelmatig artikelen aangaande de tipplersport opgenomen.

Al met al een lezenswaardig clubblad.

Tevens hebben Facebook pagina waarop mensen hun belevenissen van de dag kunnen delen. Zie hiervoor de laatste artikelen en foto’s onderaan deze website.