Club

De Nederlandse Vliegtippler Club (N.V.C.) is een club van liefhebbers, welke de vliegtipplers uitsluitend houden met het doel deze te gebruiken als prestatiedieren. Al meer dan 50 jaar bestaat de club, die uit ongeveer 50 leden bestaat. Tipplers zijn naast postduiven eigenlijk nog de enige duiven, welke bijzondere prestaties qua langeduur vliegen kunnen verrichten. De vliegtippler is nog een van de weinige rassen, waarvan men nog geen kooivogels heeft gemaakt, door ze uitsluitend te kweken voor de tentoonstelling. Tot het doel van de club behoort dan ook het organiseren van vliegwedstrijden, waarvan er een 7-tal per jaar worden georganiseerd. Dit zijn er 3 voor Oude Dieren en 3 voor Jonge Dieren. Op “Long-Day” mag er gemengd gevlogen worden. Een zeer belangrijke wedstrijd is de wedstrijd, welke omstreeks de langste dag van het jaar wordt gehouden, de zogenaamde “Long-Day”-vlucht. Deze dag biedt, gezien het aantal uren daglicht, de beste mogelijkheid tot het verbeteren van een record. Je houdt de tipplers dan een week vast met goed voer en dan om 04:00 uur los en maar vliegen, vliegen en vliegen. Elk jaar gaan toch wel een paar leden over de 19:00 uur. Met andere woorden: ze vliegen onafgebroken door tot na 23:00 uur ’s avonds, voorwaar niet niks. De prijzen, welke uitgeloofd worden bestaan vrijwel uitsluitend uit bekers, medailles etc. Absoluut dus geen geldprijzen!!! De pure fascinatie van het vliegen staat voorop bij onze club. Men kan deelnemen aan de wedstrijden MET en ZONDER scheidsrechter. Er bestaat echter geen enkele verplichting tot meevliegen met de wedstrijden. De vliegtipplers worden ook door liefhebbers puur voor hun plezier in het vliegen van tipplers gehouden.

HermanvdBroek willenhallclub