Wedstrijdprogramma 2017

 

WEDSTRIJD DATUM START DONKER
1e oude dieren 15/16 april 6:00 uur 21:41 uur
2e oude dieren 6/7  mei 5:30 uur 22:17 uur
3e oude dieren 27/28 mei 4:30 uur 22:48 uur
LONGDAY internationaal 17/18  juni (oud int. en/of jong NVC) 4:00 uur 23:06 uur
1e jongedieren YOUNG BIRD internationaal 1/2  juli 4:30 uur 23:05 uur
2e jonge dieren 22/23 juli 5:00 uur 22:46 uur
3e jonge dieren 12/13 augustus 6:00 uur 22:09 uur
Joseph Hall jonge dieren vlucht 26/27 augustus (buiten competitie) 6:30 uur 21:39 uur

LONGDAY kan gevlogen worden met oude of jonge dieren. Als je op de “long day’ met jonge dieren een record zou vliegen, dan is het een Nederlands record en geen Europees of Wereldrecord; internationaal kan alleen een jonge dieren record gevlogen worden in juli. Mocht men voor Internationaal geaccepteerde records willen gaan dan dient men volgens NTU reglement te vliegen en kan dit ook alleen op de zondag.

De 1e wedstrijd jonge dieren wordt gevlogen in het eerste weekend van juli. Het zijn internationale vluchten. Als je een erkend record wilt vliegen dient er een scheidsrechter aanwezig te zijn en dient men volgens de NTU regels te vliegen. Dat betekent bijvoorbeeld dat exact op de aangegeven lossingstijd gelost dient te worden en dat geen enkel lampje waar jij op je eigen terrein invloed kunt hebben mag branden, niet op je terrein en dus ook niet in je hok. Het maken van licht, fluiten, klappen in de handen is einde tijd of als het is om de duiven te laten schrikken gaat een diskwalificatie. (lees de NTU regels)

Vermeld duidelijk op welke dag je vliegt. Voor de NVC mag je op zaterdag vliegen. Voor een Internationaal record alleen op zondag.

Het oude dierenkampioenschap gaat over 3 gevlogen wedstrijden.

Het jonge dierenkampioenschap gaat eveneens over 3 gevlogen wedstrijden.

Het generaal kampioenschap gaat over de 3 oude + de longday wedstrijd + 3 jonge.


Minimaal 1 week voor de wedstrijd moet je je schriftelijk hebben aangemeld bij de wedstrijdleider, dit mag per mail naar wedstrijdleider@vliegtippler.eu

Dit hoeft in principe maar 1 keer per jaar want voor de volgende deelname kun je onderaan het wedstrijdformulier de benodigde gegevens voor de volgende wedstrijd invullen.

Bij een aantal deelnemers van minder dan 3 in een bepaalde categorie (met/zonder scheidsrechter) gaat de wedstrijd niet door. Stel dat bijvoorbeeld het aantal deelnemers met scheidsrechter minder is dan 3, dan zal met hen contact worden opgenomen. Het voorstel zal dan zijn om deel te nemen in de categorie zonder scheidsrechter.

Wanneer je je hebt aangemeld voor deelname op zaterdag, en er heersen dusdanige weersomstandigheden dat starten niet verantwoord is, dan bestaat de mogelijkheid om voor zaterdagmorgen 10:00 uur telefonisch aan de wedstrijdleider door te geven dat je het zondag probeert.

Dat wil zeggen alleen als het mistig is, bij hagel- en/of sneeuwbuien, stortbuien of onweer; want een beetje regen of wind, daar kunnen onze duiven echt wel tegen.


Het wedstrijdformulier moet direct na de wedstrijd per post worden verzonden naar de wedstrijdleider. Daarnaast wordt het zeer op prijs gesteld als e.e.a. ook per e-mail naar de wedstrijdleider wordt gezonden. Deze kan de gegevens dan veel sneller verwerken. Met name de verslagen.

Er zij nog op gewezen dat het wedstrijdformulier correct moet zijn ingevuld: datum van de vlucht, aantal dieren, ringnummers, geboortejaar, geslacht, kleur, club, volledige naam, adres en telefoonnummer (indien van toepassing ook van de scheidsrechter). Ook een kort verslag over het verloop van de wedstrijdvlucht.

Bij een diskwalificatie het betreffende artikelnummer uit het vliegreglement invullen.

Uiteraard moeten starttijdeindtijd, donkertijd, splittijd en gevlogen tijd correct, en met elkaar in overeenstemming, zijn ingevuld. Tot slot mag de handtekening van de deelnemer en de scheidsrechter niet ontbreken.

Ga er zorgvuldig mee om; onjuist ingevulde formulieren zullen leiden tot diskwalificatie!

NVC_KIT