NVC van 1959 tot nu

Een compilatie van hoogte- en dieptepunten deur de Jaren heen.Op 8 augustus 1948 werd Oprichting van de NTC (Nederlandse Pimpelaars Club) De Deze bestond uit 19 Leden nl de voorzitter was de heer K. Seelt en sterven won also the first Wedstrijd voldaan 11 Uur en 40 Minuten. Deur wrijving between vlieg- en showliefhebbers strandde this club uiteindelijk.

BertusvanderWel_01

1959   In januari was de Oprichting our Nederlandse Vliegtippler Club . Initiatiefnemer Bertus (John) vd Wel Werd secretaris, was HJ Zorgdrager de penningmeester en dhr. Post uit Den Helder was de voorzitter.

1963 Op de Lange Dag, 22 juni vloog Catrinus Cornel met 3 jonge Manchester drinkebroers Een nieuw verslag van 18 uur en 10 Minuten, stoorzender Genoeg was Het Geen Wereld opnemen omdat’ DAT volgens Het Engelse vliegreglement Alleen Kan in juli bij de jonge dieren Wedstrijden.

1964 Nadat de voorzitter na fraude was opgestapt Werd Bertus vd Wel de voorzitter, JE appel de penningmeester en HG vd Broek Werd secretaris.

1966 Nieuw bestuur: Voorzitter Wim D. Kalksma, Secretaris: Herman G. vd Broek Penningmeester: Catrinus Cornel nl this typte en stencilde also Het Clubblad, J. Olthof en JE Appel Waren Commissarissen.

1967 Willy Knol Komt in Het bestuur.

1968 Bestuursleden are: Voorzitter W. Kalksma, Secretaris W. Knol, Penningmeester C. Cornel, wedstrijdleider HG vd Broek. Redactie Clubblad JW vd Molen, Commissaris J. Olthof.

1969 Het 10 jarig jubileum, iedere Deelnemer van de extra jubileum vlucht Krijgt Een medaille. Op voorstel van de heer Oude Wolbers Werd er Een kampioensschap Oud en jong ingesteld en Zo ontstond also Het Generaal kampioenschap. Ontmoette de Lange Dag vloog Een team van zwarte Merrediths van Herman vd Broek Een continentaal plaat van 18 uur en 38 Minuten, Een top prestatie wilt Het Zou 9 Jaren duren eer de Duitser Alfred Liemen er 18 uur en 49 minutes van maakte.

1971 De heer HJ Oude Wolbers Komt in Het Bestuur en Wordt wedstrijdleider. De eerste Contactdag vindt Plaats bij Willy Knol in Enschede, eh Waren 12 Leden nl Enkele DFU Leden oa Heinz Kaupschäfer.

1972 de 2e Contactdag Maar nu in Harlingen bij Kalksma en Cornel, eh Waren 10 Leden. De heer HG vd Broek Moet vanwege longklachten Stoppen met vliegtipplers Maar Blijft wel deksel.

1974 Van de 39 Leden vlogen er gemiddeld 10 mee.

1977 Op 15 januari Werd De eerste winterwedstrijd gehouden. 1e D. Maret voldaan 4.41 uur, 2e C. Cornel voldaan 3.49 uur, 3e H. bericht Met 3.25 uur, 4e JW v. Leeuwen ontmoette 3.20 uur, 5e PF vd Werf voldaan 2.50 uur, 6e G. Beukema voldaan 2.30 uur. Gediskwalificeerd: GN Kreeftmeijer na 1.30 uur en Tv Leijen na 8 Uren vliegen de nacht in In de ledenvergadering te Zwolle Werd op voorstel Van het bestuur de heren JE vd Wel en HG vd Broek tot ere deksel benoemd..

1978 Ledenvergaderingen Niet meer in Zwolle Maar in Deventer.

1979 Winterwedstrijd deur barre weersomstandigheden Afgelast nl de 2e Keer deur ziekmelding Van Een Aantal Deelnemers. Volgens mij is er nooit meer Zo’n Wedstrijd gehouden. Op 19 april overlijdt G. Beukema, oud notaris te Medemblik nl Een der Oprichters our club, HIJ was bij iedere Vergadering aanwezig en Zijn naam prijkte op al de wedstrijdlijsten. De NVC is also 20 Jaren en eh are 75 Leden. De heer Catrinus Cornel is Niet meer herkiesbaar nl Wordt Onder luid applaus bedankt voor Het Vele werk DAT HIJ for the club Heeft Gedaan. Nieuw Bestuurslid is Jos Adamzeck nl Wordt commissaris. Voorzitter W. Kalksma, Secretaris en redactie Clubblad W. Knol en GN Kreeftmeijer Werd wedstrijdleider.

1980 Erevoorzitter EW Mathews is op 24 november 1979 op 79 jarige LEEFtijd overleden.

Geschiedenis_EWMatthews

1981 Vliegteam van GN Kreeftmeijer haalt opnemen Eind mei Weer naar de NVC voldaan 18.55 uur. De vliegende tandarts Willem de Bruijn was Een pionier in our sport en ontmoette behulp van de lamp Brachten z’n duivinnen Het opnemen tijdens Lange Dag op 19 uur en 12 min. Tijdens de ledenvergadering 5 oktober Werd de heer JE vd Wel tot ere voorzitter benoemd, Bij nader inzien was DAT De laatste keer DAT HIJ op our Vergadering aanwezig was. De heer W. Kalksma Stelt Zich Niet meer verkiesbaar nl Wordt opgevolgd deur de heer A. Diepenhorst.

1982 De heer Robert Ockerman in Belgie vliegt ontmoette Een team reed Sheffields 26 Uren boven Een vliegkist, Het was middags Alleen Geen Wedstrijd en ZE Werden ’s Om 12 uur gelöst. Op de ledenvergadering Laat HIJ op Spectaculaire Wijze Zien DAT je Zelfs vliegtipplers op Een doos Kunt Laten countries in Een zaal vol Mensen. De heer vd Wel Stelt are Hele Historische archief op de vliegtipplersport ter beschikking Van het Bestuur van de NVC De heer J. Moed Wordt als penningmeester opgevolgd deur de heer D. Lammers.

1983 Op 8 juni Worden de heren Diepenhorst en Lammers geschorst en tot de ledenvergadering Wordt GN Kreeftmeijer interim-voorzitter en de heer J. Moed pakt Het penningmeesterschap weertijdelijk op en bij de ledenvergadering van 16 oktober Werden de heren Moed en Kalksma Weer in Het bestuur Gestemd. Jos Adamzeck Treedt af en Wordt opgevolgd deur Piet vd Werf. Op de Vergadering Worden de jubileumbrochures uitgereikt.

1984 Zaterdag, 4 februari Het 100ste deksel van de NVC, Jos de Wit uit Heemskerk. We Vieren Het 25 jarig jubileum our club. Piet vd Werf z’n dieren vlogen Een Nederlands en Continentaal opnemen van 19.45 uur. Ferry Bronstring vloog ontmoette Een team van jonge dieren Een Nederlands opname van 17.45 uur.

1985 De heer W. Knol stopt als secretaris Maar Blijft nog wel Het Clubblad maken. Bestuur is nu als Volgt: Voorzitter Wim Kalksma, Secretaris: Wim Spelt, Penningmeester: Hidde de Jong, Wedstrijdleider: Nico Kreeftmeijer, commissarissen: Piet vd Werf, Theo Koot en Willy Knol.

1986 Th. Koot Stelt Zijn Commissariaat available en Jos de Wit Werd in Zijn Plaats gekozen. Het jonge dieren opnemen Wordt 2 maal Verbeterd. Rens Koolstra ontmoette 17.46 uur en Piet vd Werf voldaan 17.58 uur. Op de ledenvergadering Wordt de deur Henk de Vries en Hidde de Jong gemaakte film: Friesland in Tipplervlucht getoond.

1987 Nieuw Nederlands opnemen jonge dieren deur Jos de Wit ontmoet 18.11uur.

1988 GN Kreeftmeijer stopt als wedstrijdleider en PF vd Werf Volgt zoom op. Also W. Knol stopt als redacteur en Wordt opgevolgd deur Jos de Wit. W. Knol stopt na 27 Jaren also als Bestuurslid waarvan 10 jaar als redacteur van ons Clubblad Vrienden Vliegen. HIJ Wordt deur de Algemene ledenvergadering tot ere deksel benoemd. Het bestuur Wordt terug gebracht van 7 naar 5 Leden. Th. Koot en GN Kreeftmeijer Stoppen er mee. Lange Dag 1988 Nederlands- en Continentaal plaat oude dieren WA Spelt voldaan 20.00 Uren. 1e jonge dieren: Nederlands opnemen deur EJ Bronstring voldaan 18.27uur laten we wel voldaan 11 jonge dieren

1989 30 jarig jubileum van de NVC. Piet vd Werf pakt Het Nederlands- en Continentaal plaat oude dieren terug ontmoette 20.02 uren.Voorzitter Wim Kalksma stopt nl Wordt tot Erelid benoemd, Rens Koolstra Wordt tot Nieuwe voorzitter gekozen.

1991 1e jonge dieren op 30 juni! English opnemen deur EJ Bronstring voldaan 18.45 uur. Op de ledenvergadering was Een videopresentatie van de mooie hokken en duiven van Steven Knobbout te Ede, Jacques (Sjaak) Ouwerkerk in Brasschaat en Ferry Bronstring te Haarlem.

1992 Na Een stille controle bij de wedstrijdleider Ziet de mens DIT ALS Een Motie van wantrouwen en stapt Uit het bestuur, are 2e Scheidsrechter Catrinus Cornel bedankt als deksel. 6 september was er Een extra ledenvergadering, de diskwalificatie for the 4 Minuten te Vroege start Wordt deur de Vergadering terug gedraaid Naar een geldige Wedstrijd. Een bestuurswijziging. Jos de Wit stopt als redacteur. Voorzitter Rens Koolstra is nu also interim redacteur. Secretaris Wim Spelt stopt WEGENS Drukte ontmoette Een Nieuwe Baan nl Een nieuw huis.
Steven Knobbout Volgt zoom op. Wedstrijdleider was ad interim Rens Koolstra nl Wordt Ferry Bronstring. Penningmeester Hidde de Jong. Commissaris Jacques Ouwerkerk.

1993 Piet vd Werf en Sjors de Vries vliegen naar Ierland en importeren 7 Shannon Tipplers. In november Volgt Een tegenbezoek van Harry Shannon en Hugh Coulter. Jos de Wit Wordt Weer Bestuurslid ipv Jacques Ouwerkerk en NEEMT Het redacteurschap Weer van Rens voorbij. Also was er Een stille controle bij Chenarie in Harderwijk en this Wordt 3 maanden geschorst. Naar Aanleiding this Zaak bedanken al de ere Leden HG vd Broek, WD Kalksma, W. Knol nl de ere voorzitter JE vd Wel.

1994 Oktober: Jos de Wit stopt direct met de redactie. Rens Koolstra Wordt Weer interim. Wedstrijdleider EJ Bronstring is Niet herkiesbaar stopt voldaan vliegtipplers en als deksel. Piet vd Werf Komt Weer in Het Bestuur en Wordt wedstrijdleider. Jan Pijlman NEEMT per december Het redacteurschap op Zich.

1995 WA Spelt en GN Kreeftmeijer bedanken de club for the mooie Jaren Maar Moeten deur tijdgebrek their Lidmaatschap opzeggen. De jubileum brochure “35 jaar NVC” is Klaar.
De NVC Staat VANAF Dit moment Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en has NAAST Het huishoudelijk reglement nu also Officiële Statuten.

1996 De heer W. Knol is op 25 februari overleden, had stoorzender Genoeg bedankt als deksel Maar is deur z’n Jaren lange Inzet for the club toch Het vermelden waard. Also is DIT jaar op 20 augustus de heer WD Kalksma nvt Een noodlottig Ongeval overleden. OOK HIJ had bedankt Maar has meer periodes Het Voorzitterschap van de NVC smoel gegeven. Deelnemers van Minimaal 4 Wedstrijden Winnen Een mooie Vliegtippler Klok.

1997 Lange Dag: Chenarie vliegt Nederlands- en Continentaal opnemen met jonge duiven 19.23 uur ontmoet Scheidsrechter Jan Korver. De dieren Zijn Een kruising van Merredith’s en Iraanse Duiven. Also is er Een Poging Gedaan OM ontmoette de heren vd Wel en vd Broek In gesprek te komen, Ze Willen Alleen Weer als ere deksel cq erevoorzitter terugkomen. Een zwarte episode in ons 50 jarig jubileum, eh Wordt deur de heer HGVD Broek Een 2e vliegtipplerclub opgericht. Vliegende tippler Vrienden Holland. Op our ledenvergadering draaide Dick Hamer are Prachtige diashow.

1998 op 4 maart is de heer Bertus vd Wel in z’n Woonplaats IJmuiden overleden, Weer een Voor Ons Pijnlijke Gebeurtenis omdat’ de Oprichter, Pionier en Vaandeldrager van de NVC in 1993 had bedankt voor Het erevoorzitterschap. In mei heeeeeellekker Robert our club toch Nog een toevoegen aantal boeken, Aantekeningen en ereprijzen dmv Een begeleidend Schrijven van vd Wel Persoonlijk via de nabestaanden ontvangen. De Aanleiding is onplezierig Maar Wij Zijn Blij DAT HIJ ons toch niet vergeten was.

1999 Het 40 jarig jubileum. Op de ledenvergadering Waren oa De Oud Leden Kreeftmeijer, Spelt, de Bruyn en Dr. vd Sluis nl Enkele DFU Leden where Onder Kaupschäfer.

2000 Op 8 maart is oud deksel vd Broek uit Driebergen overleden, was bekend als laatste Fokker van het type Het Manchester. Na Een periode van 11 jaar Werden op de Lange Dag Weer Enkele verslagen gevlogen, H. de Jong ontmoet 20.13 Uren Werd overtroffen deur PF vd Werf voldaan 20.15 Uren en was Een Nederlands- en Continentaal plaat oude dieren. Also CH Suk vloog Een nieuw continentaal plaat van 19.44 Uren ontmoet jonge dieren. De ledenvergadering Werd bezocht deur meer dan 50 personen.

2001 Op de Lange Dag vliegt AR Mahutian Een Nederlands- en Continentaal opnemen met jonge duiven van 19.55 Uren. Op 17 september is G. de Vries (Sjors) op 63 jarige LEEFtijd overleden, Een tipplerman in hart en nieren, was 30 jaar deksel en Altijd in de wedstrijduitslagen te Vinden.

2002 Om Persoonlijke redenen / omstandigheden stopt PF vd Werf Zijn activiteiten als wedstrijdleider en Bestuurslid. Bart Korthouwer Wordt our Nieuwe wedstrijdleider. Er Zijn 3 Nieuwe records, Piet vd Werf vloog de ​​4e oude dieren Een Continentaal opnemen: 20.27 uur. A. Mahutian z’n team vloog op de Lange Dag Een Continentaal opnemen van 20.29 uur.
De 1e jonge dieren WEDSTRIJD pakte PF vd Werf Het Wereld Record Jonge dieren ontmoet 20.01 uur. De FFH is deur omstandigheden opgeheven. Jan Pijlman Advocate aan DAT HIJ Nog een jaar Het Clubblad Maakt en dan stopt HIJ.

2003 Diavoorstelling deur duivenentertainer Dick Hamer. Johan Makkinga wil Niet in Het bestuur Maar Wordt wel our Nieuwe redacteur en also Wordt HIJ De Nieuwe Webmaster nadat Peter Bronke eh deur tijdgebrek mee Gestopt was.

2004 Deur Een misser in Een wedstrijduitslag LEGT Bart Korthouwer Het wedstrijdleiderschap NAAST Zich neer. Onze voorzitter Rens Koolstra is Weer TIJDELIJK interim. Beide heren Overwegen Zelfs op te Stappen na Enkele onaardige telefoongesprekken. Het bestuur is nu als Volgt: Voorzitter ad interim: J. Pijlman, Secretaris AS Knobbout, H. de Jong stopt na 19 jaar als penningmeester en Wordt wedstrijdleider, B. Korthouwer is de Penningmeester en F. Boonstra is commissaris. J. Makkinga zit Niet in Het bestuur Maar is redacteur en webmaster. Tijdens de ledenvergadering Wordt Rens Koolstra gebeld en Komt nog later Onder applaus de zaal Binnen.

2005 nieuw Nederlands plaat oude dieren ontmoet 20.31 uur de deur Het team van PF vd Werf. Nog beter Maar stoorzender Genoeg zonder Scheidsrechter vloog AS Knobbout voldaan 20.58 uur.
Ad interim Jan Pijlman Treedt af en Rens Koolstra Wordt Weer gekozen tot voorzitter.

2006 Voor de ledenvergadering in november Krijgen we Bezoek van 12 Leden van de Engelse willenhall Tippler Club including de voorzitter van de NTU de heer Ken Potts. Voor de Vergadering Hadden ZE divers hokbezoeken in Friesland en Groningen Gedaan.

2007 Besloten Werd OM ons Clubblad Vrienden Vliegen Eens per 2 maanden, is Zes keren per jaar uit te Geven. Also can de Leden ontmoette Het Oog op Bezuinigen eh for Kiezen OM ons Clubblad Vrienden Vliegen Alleen digitaal op de computer te ontvangen. Johan Makkinga doet de redactie nl Het kopieren en Fedde Boonstra Het vouwwerk en alles op de paal. Piet vd Werf Moet OM Gezondheid redenen Stoppen met de Duivensport en doet alle duiven weg. De DFU also 50 jaar, ze kregen van ons Een jubileumvlag Welke deur Een delegatie van ons bestuur Werd overhandigd. Op de ledenvergadering Wordt gekozen OM Allemaal zonder Scheidsrechter in Een competitie te vliegen behalve de internationale Lange Dag en 1e jonge dieren Wedstrijd. Enkele our Leden Gaan vliegen dan bij the English Vliegtippler Tippler Unie. PF vd Werf bedankt als deksel. J. Makkinga stopt na 4 jaar en Utrecht met het Clubblad en als webmaster.

2008 Jan Pijlman is bereid OM TIJDELIJK Het redacteurschap Weer op Zich te Nemen. Arie den Boef Wordt De Nieuwe webmaster zodat de mensen ons also op internet Kan Vinden. Rens Koolstra en Fedde Boonstra bedanken als deksel en DUS OOK ALS Bestuurslid. Majid Khodadadzade Wordt als Nieuwe Commissaris in Het bestuur gekozen. Including Vooraf afgesproken was er Een evaluation Het vliegseizoen en na die voortvloeien Werd Besloten Weer De Oude ontmoet van zonder Scheidsrechter competitie Opzetten. Na de Vergadering Stelt Wiebe Westra Zich als Bestuurslid available nl Wordt interim wedstrijdleider. Het bestuur vraagt ​​Hidde de Jong OM eerst als interim Het Voorzitterschap op Zich te Nemen voornamelijk deur de 24 Jaren onafgebroken trouwe dienst in ons bestuur. De NVTU is nu also opgeheven.

2009 Na Een jaar stopt Arie als webmaster, ons Nieuwe Bestuurslid Majid Khodadadzade Wordt nu de man achter our website: http://www.vliegtippler.eu Dit is Het jubileum jaar. Sinds 1959 DUS 50 Jaren Nederlandse Vliegtippler Club. Op zaterdag 14 november is this jubileum Uitgebreid gevierd.

2011  Steven Knobbout stopt als secretaris van de club en NEEMT afscheid na 20 jaar trouwe dienst.

2013  De club houdt haar jaarvergadering in haar geboorteplaats Amsterdam.

H. de Jong