Brochures

Om wat meer op de hoogte te komen van deze toch enigszins zeldzame, doch zeer fascinerende sport bestaat de mogelijkheid hierover een tweetal brochures te bestellen. De  “van der Wel-brochure” en de “Jubileumbrochure”.

De “van der Wel brochure”, die als standaard werk al weer heel wat jaren meegaat en enigszins gedateerd is, geeft een uitvoerige beschrijving van de basisbeginselen van deze aantrekkelijke sport. Als beginner is het eigenlijk noodzakelijk om deze brochure aan te schaffen, wil men in eerste aanleg wat op de hoogte komen. De onderwerpen zijn o.a.: voedering, kweek, training, uitwennen etc. Ook bevat deze brochure gegevens over de hokinrichting.

vd wel

 

 

 

 

 

 

 

De “van der Wel brochure” kan verkregen worden voor € 8,00 inclusief de portokosten die bij verzending gemaakt moeten worden.

De “jubileumbrochure” is uitgegeven naar aanleiding van het 35 jarig bestaan van de Nederlandse Vleigtippler Club. Dit unieke boek bevat maar liefst 102 blz. In dit boek worden zoveel mogelijk belangrijke dingen aangaande detipplersport behandeld door middel van diverse publicaties van verschillende tipplerliefhebbers. De benadering van de onderwerpen is zo gevarieerd mogelijk gehouden om zodoende een ieder van dienst te kunnen zijn. De hoofdonderwerpen in dit unieke standaardwerk zijn: geschiedenis, huisvesting, de start met vliegtipplers, ziektes en vijanden, vorm, donker vliegen, wenken en interviews.

jubileumboek

 

 

 

 

 

 

 

De “jubileumbrochure” is verkrijgbaar voor het luttele bedrag van € 12,50 inclusief de portokosten die bij verzending gemaakt moeten worden.

e-mail uw bestelling:  penningmeester@vliegtippler.eu

Giro: 640489 /IBAN: NL12INGB0000640489 /t.a.v. Penningmeester N.V.C.